UBYTOVACÍ PORIADOK

UBYTOVACÍ PORIADOK

 1. V hoteli môže byť ubytovaný hosť, ktorý má objednané a recepciou potvrdené služby. Za týmto účelom predloží pracovníkovi recepcie platný občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti s fotografiou. Hotel nie je povinný ubytovať hosťa, ktorý nepreukáže svoj doklad totožnosti.

2. Počas pobytu hosťa v hoteli, sa tento preukazuje hotelovým preukazom, ktorý obdrží pri príchode na recepcii hotela.

3. Izba je hosťovi rezervovaná do 18:00 hod. ak nie je objednávke uvedené inak.

4. V deň príchodu hosťa je hotel povinný hosťa ubytovať o 15:00 hod., ak nie je dohodnuté inak.

5. V deň odchodu je hosť povinný uvoľniť izbu do 10:00 hod. Hosť je povinný opustiť izbu, vypratať svoje veci a odhlásiť svoj pobyt na recepcii hotela v stanovenom čase. V prípade, že sa nedodrží stanovený termín, hotel si účtuje poplatok.

6. Hosť, ktorý sa ubytuje do 6:00 hod. ráno uhradí cenu ubytovania aj za predchádzajúcu noc.

7. Hotel je povinný poskytnúť hosťovi ubytovanie podľa potvrdenej objednávky. Ak zavinením hotela ubytovanie v objednanej 2- posteľovej izbe nie je možné, hotel hosťovi zaúčtuje takú cenu izby, aká bola vopred potvrdená.

8. Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu byť poskytnutá iná izba ako tá, na ktorej bol pôvodne ubytovaný, v závislosti od obsadenosti hotela a kapacity izieb.

9. Hotel zodpovedá za veci hosťa, ktoré si do hotela prinesie a za škodu, ktorá prípadne na nich vznikne, pokiaľ tieto boli uložené na mieste vyhradenom na tento účel alebo tam, kde sa obvykle odkladajú. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade ak boli uložené v hotelovom trezore.

10. Počas svojho pobytu môže hotelový hosť parkovať svoje vozidlo na hotelovom parkovisku. Hotel nezodpovedá za veci, ktoré si hosť, jeho návšteva alebo sprievod zanechali vo vozidle na hotelovom parkovisku.

11. Návštevy neubytovaných hostí v hotelovej izbe sú možné len po zaevidovaní na recepcii hotela.

12. Pri vážnom zranení, ochorení hosťa zabezpečí hotel poskytnutie lekárskej pomoci.

13. V priestoroch hotela a v hotelovej izbe nie je dovolené hosťovi používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich osobnej hygiene hosťa (230 V).

14. Pohyb domácich zvierat je možný za príplatok vo vyhradených izbách nášho hotela. Nie je však umožnený v priestoroch verejného stravovania.

15. Hotel je nefajčiarsky. Fajčenie v izbách je zakázané. Fajčiť môžete vo vyhradených priestoroch a to konkrétne v hotelovej záhrade alebo pred hotelom.

16. V dobe od 22:00 do 6:00 hod. je hosť ubytovaný v hoteli povinný dodržiavať nočný kľud.

17. Za škody, ktoré spôsobí hosť na majetku hotela, plne zodpovedá hosť a je povinný ich v plnej výške uhradiť.

18. Za služby, ktoré si hosť objednal a zrealizoval v hoteli je povinný zaplatiť v plnej výške, podľa platného cenníka.

19. Sťažnosti a prípadné návrhy na zlepšenie poskytovaných služieb hotela môže hosť oznámiť na recepcii, vedeniu hotela osobne, prípadne písomne.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.