Alternatívne riešenie sporov Arkady Hof Hotel & Restaurant ****


Alternatívne riešenie sporov 


1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu (písomne na adrese prevádzkovateľa alebo e-mailom na: reception@arkadyhof.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak prevádzkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu  podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú alternatívne riešenie sporov subjektmi orgány a právnické osoby. Medzi subjektmi alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom ručeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.. 


 2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je nezávislý, nestranný subjekt, ktorý vykonáva nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležite informácie o ARS pre spotrebiteľov. 


 3. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 eur s DPH. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. 


Stupava 03.11.2022                                                                                

   Maria Markova 

                                                                                       Executive Manager  


Arkady Hof  Hotel & Restaurant, Pri majeri 1437/1, 900 31 Stupava 

e-mail: reception@arkadyhof.sk            tel.: +421 950 880 011 Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.